Zadbaj o piękny uśmiech!

Gabinet stomatologiczny dr Jolanty Młyńczak zaprasza!

Nowoczesny sprzęt

Nasz Gabinet wyposażony jest w najnowocześniejszy sprzęt stomatologiczny.

Doświadczony specjalista

Specjalista Io Stomatologii Ogólnej oraz IIo Protetyki Stomatologicznej

Komfortowe warunki

Dzięki komfortowym warunkom wizyta w naszym gabinecie jest przyjemnością.

Super-Dent
Jolanta Młyńczak lekarz stomatolog

Specjalista Io Stomatologii Ogólnej
oraz II o z Protetyki

ul. 11 Listopada 26 pok. 21
62-510 Konin
tel: 63 243-42-71
kom. 515 130 787

Kontakt z kierownikiem: tel. 600 413 988

Facebook: @superdentkonin

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
Zgonie z art.13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz.Urz.UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Przychodnia Stomatologiczna „Super-Dent” s.c. Jolanta Młyńczak, Dariusz Młyńczak z siedzibą w Koninie. Adres- ul. 11 Listopada 26, 2-510 Konin nr tel. 63 243 42 71. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - Paweł Kotowicz nr tel. 730 384 173.
2. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w celu ochrony stanu zdrowia, profilaktyki zdrowotnej, zapewnienia opieki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej – na podstawie Art.6 ust.1 lit.c i Art.9 ust.1.lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 7 kwietnia 2016 r.

3. Dane osobowe pacjentów przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów.

4. Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, firma IT, hostingodawca, kancelaria prawna, oraz pracownicy i współpracownicy ,pracownie techniczne z którymi współpracujemy przy wykonywaniu uzupełnień protetycznch, i otrzymali upoważnienie do przetwarzania danych.

5. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

6. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez 10 lat.

7. Posiada Pan/Pani prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania.

8. W oparciu o Pana/Pani dane Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

9. W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przez Administratora ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa.

Super-Dent

Super-Dent
Jolanta Młyńczak lekarz stomatolog

62-510 Konin, ul. 11 Listopada 26 pok. 21
tel. 600 413 988